Departamento Nacional de Taiji Quan de la FEKM

http://www.taiji-quan.es

Chenjiagou Taijiquan Xueixiao

Miguel Angel Rojo Darriba

http://www.tjqxx.com

International Yang Family Association

http://www.yangfamilytaichi.com

China Wudang Academy

http://www.www.daoistkungfu.com

Taiji Quan Pais Vasco

https://www.facebook.com/TaiijQuanPaisVasco

Real Federación Española de Karate

http://www.rfek.es/

Federación de Karate y D.A. de Castilla y León

http://federacioncylkarate.com